newsnews_detail Olsot

Chính sách về Cookie

Chính sách về Cookie

Chính sách về Cookie

Chính sách về Cookie

Chính sách về Cookie
Chính sách về Cookie
Spa & Salon

Giới thiệu

Chính sách về Cookie

28-10-2019 02:46:50 PM - 84

Chính Sách Bảo Mật OLSOT

Chính sách Bảo mật Olsot
 
 
Giới thiệu
Cập nhật lần cuối vào tháng .......
Chính sách Bảo mật này quy định cách Công ty Olsot Ltd( địa chỉ 13/77 Trần Thái Tông,Thủy Xuân, Huế, Thừa Thiên Huế) (sau đây gọi là "Olsot", "chúng tôi", "của chúng tôi") thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về khách hàng khi khách hàng truy cập và tương tác với trang web (từ máy tính, thiết bị di động) và ứng dụng di động của chúng tôi (sau đây gọi chung là "Trang Web"). Dưới đây là tóm lược về các thông lệ bảo mật của Olsot. Toàn bộ Chính sách Bảo mật được hiển thị bên dưới. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể bấm vào liên kết đến bất kỳ mục nào trong bảng tóm tắt.
1. Thu thập
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về khách hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thẻ tín dụng khi khách hàng sử dụng Trang Web.
2. Sử dụng
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện các dịch vụ được yêu cầu, để bảo trì, cải thiện Trang Web và gửi cho bạn các nội dung tiếp thị.
3. Thiết bị di động
Với sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo đẩy chứa thông tin về đặt phòng spa và những chương trình Olsot mà bạn chọn.
4. Chia sẻ
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của khách hàng với các bên cung cấp dịch vụ, các đối tác phân phối và liên kết của chúng tôi.
5. Quyền riêng tư theo từng quốc gia
Tùy theo quốc gia nơi bạn cư trú, bạn có quyền yêu cầu Olsot cung cấp thông tin về cách chúng tôi chia sẻ một số hạng mục dữ liệu của bạn với các bên thứ ba.
6. Cookie
Chúng tôi có thể dùng cookie và các công nghệ tương tự để vận hành Trang Web, tìm hiểu và tùy chỉnh những tùy chọn của khách hàng, đồng thời hiển thị nội dung quảng cáo có liên quan.
7. Hủy đăng ký nhận email tiếp thị
Khách hàng được chọn không nhận email tiếp thị của Olsot qua đường dẫn hủy đăng ký trong email quảng cáo hoặc thay đổi lựa chọn trong phần cài đặt tài khoản.
8. Chuyển giao quốc tế
Theo yêu cầu của pháp luật đối với việc truyền dữ liệu quốc tế, chúng tôi luôn duy trì các biện pháp bảo vệ thích hợp khi truyền dữ liệu xuyên quốc gia.
9. Thông tin từ các đối tác khác
Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các công ty liên kết, đối tác kinh doanh hoặc các bên cung cấp thứ ba khác. Khách hàng được chọn không tham gia quy trình này.
10. Bảo mật
Chúng duy trì các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của khách hàng, đồng thời yêu cầu các đối tác cung cấp dịch vụ có hành động tương tự.
11. Quyền về Đối tượng Dữ liệu
Khách hàng có một số quyền nhất định về việc truy cập, điều chỉnh, xóa bỏ, chuyển giao hoặc không đồng ý với một số quy trình xử lý thông tin.
12. Cập nhật Chính sách Bảo mật
Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng những thay đổi quan trọng bằng cách đăng lên phiên bản mới của Chính sách này, đồng thời thực hiện các thao tác cần thiết khác.
13. Liên kết bên thứ ba
Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web bên thứ ba. Những trang này không do Olsot sở hữu hoặc quản lý, đồng thời cũng chịu sự chi phối của các điều khoản sử dụng và quy định bảo mật khác.
14. Lưu ý khác
Thông tin liên quan đến người vị thành niên, ngôn ngữ trong chính sách và Điều khoản Sử dụng.
15. Liên hệ với chúng tôi
Xin hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo mật này hoặc về các quy trình bảo mật dưới đây.
 
 
1. Thông tin chúng tôi thu thập
Olsot thu thập thông tin về khách hàng mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang Web, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ email, tên nơi lưu trú, địa điểm lưu trú, thời gian lưu trú và mật khẩu tài khoản Olsot của bạn.
Khi truy cập Trang Web, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin sử dụng như địa chỉ IP, dữ liệu địa lý, quốc gia, các tùy chọn tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể, trình duyệt, thông tin hệ điều hành trên thiết bị, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ và những trang web bạn đã truy cập. Nếu khách hàng sử dụng thiết bị di động để truy cập ứng dụng di động Olsot hoặc Trang Web cho các thiết bị di động, chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu có khả năng nhận dạng thiết bị của bạn, các cài đặt và tính năng cụ thể của thiết bị.
Nếu bạn tham gia các chương trình của Olsot, chúng tôi cũng sẽ ghi nhận thêm một số thông tin hạn chế từ nơi lưu trú về chuyến đi của bạn, ví dụ như danh sách chi phí (ẩn danh tính) trong chương trình Olsot Tiếp Tân. Khi đặt phòng, hệ thống của chúng tôi sẽ ghi nhận cách thức và các trang web mà bạn dùng để đặt phòng. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin qua việc sử dụng cookie, thẻ tag và các công nghệ tương tự dưới đây.
Khi pháp luật có quy định, chúng tôi sử dụng thông tin về khách hàng dựa trên những căn cứ pháp lý sau:
Cần thiết để thực hiện hợp đồng với khách hàng - Chúng tôi cần sử dụng thông tin của quý khách để cung cấp các dịch vụ đặt trước cho bạn, giải đáp thắc mắc và yêu cầu của khách hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
Lợi ích chính đáng của chúng tôi - Chúng tôi xử lý thông tin của khách hàng lý do an ninh và an toàn; để phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận; để bảo vệ quyền lợi và tài sản của các bên, hoặc quyền lợi và lợi ích của chính chúng tôi; để tùy chỉnh và cung cấp các dịch vụ du lịch đặt trước cho bạn; đồng thời để hồi đáp các yêu cầu hợp pháp, lệnh của tòa án và các quy trình pháp lý;
Tuân theo các nghĩa vụ pháp lý - Chúng tôi cần sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ theo pháp luật và các yêu cầu pháp lý có liên quan;
Chấp nhận các nội dung tiếp thị trực tiếp và cookie thứ yếu - Chúng tôi gửi các nội dung tiếp thị trực tiếp và sử dụng/cho phép các cookie thứ yếu căn cứ theo sự đồng thuận của quý khách. Khách hàng có thể bỏ đăng ký nhận quảng cáo bất kỳ lúc nào theo hướng dẫn được ghi trong Chính sách Bảo mật này.
Bảo vệ quyền lợi cốt lõi - Chúng tôi có thể cần sử dụng thông tin của khách hàng trong tình huống khẩn cấp, liên quan đến sự sống còn và sức khỏe của cá nhân.
2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập
Chúng tôi sử dụng thông tin ghi nhận từ Trang Web để:
Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ được yêu cầu như tạo tài khoản, thực hiện và xác nhận đặt phòng spa, đồng thời liên hệ với khách hàng về các dịch vụ đã yêu cầu (như hỗ trợ trước và sau khi đặt phòng spa (không bao gồm số thẻ tín dụng) qua tin nhắn, yêu cầu đặc biệt, hủy dịch vụ, tặng thưởng
Gửi cho khách hàng email tiếp thị về sản phẩm và dịch vụ có thể liên quan đến khách hàng
Thực hiện khảo sát, cung cấp cho khách hàng thông tin về các dịch vụ trong Trang Web của chúng tôi; hoặc các trang web khác mà bạn có thể truy cập
Duy trì và cải thiện Trang Web, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và để đào tạo nội bộ
Bảo vệ an toàn cho khách hàng và Trang Web
Thực hiện quyền lợi hoặc nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc hồi đáp cho những đòi hỏi và yêu cầu pháp lý
Khi khách hàng thực hiện đặt phòng từ trang web hoặc ứng dụng thuộc về một trong những đối tác của Olsot, chúng tôi cũng có thể nhận được một số thông tin như họ tên và chi tiết đặt phòng spa, bao gồm cả spa đã đặt, để thực hiện yêu cầu đặt và xác định nguồn gốc đặt phòng đến từ kênh nào.
Nếu bạn chưa hoàn tất việc đặt phòng spa  trực tuyến, chúng tôi có thể sẽ gửi nhắc nhở tiếp tục quá trình đặt phòng. Chúng tôi tin rằng các dịch vụ cộng thêm thực sự hữu ích cho khách hàng, tạo điều kiện cho bạn tiếp tục đặt phòng spa mà không cần phải tìm chỗ ở hoặc điền thông tin đặt phòng lại từ đầu. Khách hàng được chọn không nhận nhắc nhở này như đã ghi trong mục "Bỏ nhận nội dung tiếp thị từ chúng tôi".
Vui lòng lưu ý, email và tin nhắn xác nhận gửi đi sau khi khách hàng đặt phòng, cũng như email nhận xét về dịch vụ gửi sau khi khách sử dụng, không phải là các nội dung quảng cáo. Những văn bản này là một phần thủ tục trong quá trình đặt phòng. Những văn bản này có chứa thông tin để khách hàng sử dụng dịch vụ spa đã đặt và các công cụ để đánh giá về chỗ sau khi đã sử dụng nếu muốn. Khách hàng vẫn sẽ tiếp tục nhận được các văn bản này, ngay cả khi đã chọn không nhận các nội dung quảng cáo nữa. Tương tự, việc đăng ký nhận Báo Giá sẽ không ảnh hưởng đến những lựa chọn trước đó về việc nhận thông báo từ chúng tôi. Nếu đăng ký nhận Báo giá, tùy ý bạn chọn không nhận thông báo nữa bằng cách bấm "Tắt báo giá" hoặc các nội dung tương tự trong Báo Giá gửi cho bạn.
3. Thiết bị di động
Với sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo đẩy chứa thông tin về đặt phòng spa, các lần lưu trú tiềm năng trong tương lai, hoặc theo các chương trình của Olsot mà bạn đang tham gia, gồm cả coupon. Khách hàng có thể cho phép chúng tôi truy cập dữ liệu về vị trí hoặc thông tin liên lạc của bạn để thực hiện các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Khi khách hàng tải lên một tấm ảnh từ thiết bị di động, hình ảnh của bạn cũng có thể đính kèm thông tin về vị trí của bạn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của thiết bị di động mà bạn sử dụng để hiểu rõ cách thay đổi cài đặt và kích hoạt việc chia sẻ các dữ liệu trên, việc nhận (hoặc bỏ đăng ký nhận) thông báo đẩy (gồm cả Bộ Phát triển Phần mềm (còn gọi là "SDK") và dữ liệu về mã thông báo đẩy). Mỗi hệ điều hành có thể có cài đặt mặc định khác nhau. Vì vậy, khách hàng vui lòng tìm hiểu và làm quen với các cài đặt quản lý nhận thông báo.
4. Chia sẻ thông tin khách hàng
Khi khách hàng truy cập Trang Web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn, cụ thể như sau:
Các bên cung cấp dịch vụ du lịch: như nơi cung cấp dịch vụ (là nơi ở cụ thể mà bạn yêu cầu chúng tôi đặt) và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trú bên thứ ba, hãng hàng không, công ty cho thuê xe, bảo hiểm, và nếu có, công ty lữ hành tổ chức hoạt động, để hoàn tất đặt phòng cho bạn. Nếu cần, các công ty này có thể liên lạc với bạn để thu thập thêm thông tin về khách hàng, cung cấp dịch vụ du lịch đã đặt hoặc trả lời đánh giá mà bạn gửi nếu có theo những quy định về quyền riêng tư của riêng công ty đó.
Công ty cung cấp dịch vụ bên thứ ba: là bên cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi (ví dụ như lưu trữ web), hoặc những bên xử lý thông tin cá nhân nhằm các mục đích như thẻ tín dụng và thực hiện thanh toán, phân tích hoạt động kinh doanh, hỗ trợ khách hàng, tiếp thị, hoặc phân phối khảo sát để tạo điều kiện thực hiện các dịch vụ trực tuyến và nội dung quảng cáo theo thị hiếu của bạn và/hoặc phòng chống gian lận. Các đối tác cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi chỉ xử lý những thông tin cần thiết để thực hiện công việc. Những công tỳ không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.
Đối tác kinh doanh: là những bên mà chúng tôi hợp tác để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc các bên có sản phẩm hoặc dịch vụ đưa ra trên Trang Web của chúng tôi. Bạn có thể nhận biết sự góp mặt của các công ty đối tác bên thứ ba này trong sản phẩm hoặc dịch vụ mà mình yêu cầu qua tên công ty đó, cùng với Olsot hoặc riêng một mình. Nếu bạn chọn dùng những dịch vụ không bắt buộc này, đôi khi chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác trên. Ví dụ cho đối tác kinh doanh đó là những chương trình thành viên bên thứ ba để bạn tích điểm bằng cách đặt phòng.
Công ty thành viên trong cùng tập đoàn: gồm nhân viên của các công ty thành viên (cùng tập đoàn), những người có thể truy cập thông tin này khi chúng tôi cho phép và những cá nhân cần biết hoặc cần truy cập thông tin này để thực hiện dịch vụ mà bạn yêu cầu (gồm cả dịch vụ chăm sóc khách hàng) và điều tra nội bộ (kiểm toán/giám sát).
Khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép: ví dụ như để bảo vệ chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để hồi đáp trát hầu tòa, thủ tục tư pháp, các yêu cầu chính đáng, các bản án hoặc tương đương từ chính quyền hoặc nhân viên thi hành pháp luật, để điều tra gian lận hoặc các hành vi sai trái hoặc được yêu cầu hoặc nếu cần để tuân thủ pháp luật hiện hành, bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên mua trong bất kỳ giao dịch mua bán, bàn giao, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Để chấp hành theo pháp luật hiện hành, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của khách hàng để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện có liên quan đến dịch vụ hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Olsot, người dùng của chúng tôi hoặc các đối tượng khác.
Tái cơ cấu kinh doanh: như là một phần của việc mua bán, bàn giao hoặc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp dịch vụ sang cho một nhà cung cấp khác. Chúng tôi sẽ hỏi trước khách hàng đồng ý hay không nếu pháp luật hiện hành yêu cầu.
Chúng tôi thực thi các biện pháp bảo vệ thích hợp khi chia sẻ như đã nêu theo yêu cầu của luật áp dụng, nghiêm cấm các bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích riêng và đề cao vấn đề bảo vệ và bảo mật thông tin của khách hàng. Ngoại trừ các trường hợp đã nêu trong Chính sách Bảo mật này hoặc nếu luật áp dụng yêu cầu hoặc cho phép, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng cho các bên thứ ba mà không được bạn đồng ý.
5. Quyền riêng tư theo từng quốc gia
Quyền riêng tư - California
Nếu cư trú tại California, bạn có quyền yêu cầu Olsot cung cấp thông tin về cách chúng tôi chia sẻ một số hạng mục dữ liệu về bạn với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của các bên thứ ba. Khi thực hiện quyền này, hãy liên hệ với chúng tôi qua email dpo@Olsot.com và ghi rõ "Quyền riêng tư - California" trong phần chủ đề để nhận thông tin này.
Quyền riêng tư - Hàn Quốc
Nếu cư trú tại Hàn Quốc, bạn có quyền yêu cầu Olsot cung cấp thông tin về cách chúng tôi chia sẻ một số hạng mục dữ liệu về bạn với các bên thứ ba. Olsot có thể cung cấp thông tin về khách hàng cho các bên thứ ba, cụ thể như sau:
Bên thứ ba nhận thông tin Thông tin thu thập, mục đích và lưu giữ
Đối tác cung cấp (như Chuỗi spa) Các chi tiết trong quá trình đặt phòng (ví dụ như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và số thẻ tín dụng (đối với người tham gia chương trình Olsot Tiếp Tân) để hoàn thành đặt phòng của khách hàng. Vui lòng tham khảo mục "Lưu giữ dữ liệu" để biết thêm chi tiết về thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin.
 
Chúng tôi cũng ủy thác việc sử dụng thông tin khách hàng như đã ghi bên dưới và luôn kèm theo các điều khoản đảm bảo trong hợp đồng để bảo vệ thông tin của bạn:
Các chức năng được ủy thác Nhiệm vụ ủy thác
Lưu trữ dữ liệu Dịch vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu dùng để giữ thông tin khách hàng.
Xử lý thanh toán Xử lý thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của khách hàng.
Tiếp thị trực tiếp Quản lý chương trình tiếp thị trực tiếp của Olsot (như email).
Chăm sóc khách hàng Hồi đáp thắc mắc của khách hàng về Trang Web và dịch vụ của Olsot.
Chương trình thành viên Quản lý chương trình khách hàng thành viên của Olsot
Phân tích & Tiếp thị theo thị hiếu Đánh giá cách khách hàng tương tác với Trang Web và các trang web bên thứ ba khác, nhằm mục đích cải thiện Trang Web và cá nhân hóa nội dung quảng cáo cho khách hàng.
Chương trình dặm bay Quản lý chương trình tích lũy dặm bay của khách hàng.
Như đã nêu rõ trong phần "Cách truy cập và sửa đổi thông tin của bạn", theo pháp luật của nước sở tại, bạn có thể có một số quyền nhất định liên quan đến dữ liệu.
Để biết thêm chi tiết về tên các công ty bên thứ ba nhận thông tin và được ủy thác, nghĩa là những bên mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên Quản trị Dữ liệu Olsot qua email dpo@Olsot.com, ghi rõ "Hàn Quốc - Vấn đề bảo mật" trong chủ đề để yêu cầu những thông tin này. Bạn cũng có thể liên hệ với chính quyền địa phương (theo số điện thoại đã cung cấp):
Trung tâm Báo cáo Xâm phạm Quyền riêng tư (privacy.kisa.or.kr / gọi số 118)
Ban Điều tra Tội phạm Công nghệ cao, Viện Công tố Tối cao (www.spo.go.kr / gọi số 1301)
Cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Sở An ninh Mạng (http://cyberbureau.police.go.kr / gọi số 182)
Tuy vậy, xin lưu ý, như đã nêu trong Điều khoản Sử dụng, Công ty Olsot. Ltd. tại Việt Nam cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Hiện tại, không có công ty trực thuộc nào tại Hàn Quốc cung cấp dịch vụ đặt phòng cho cư dân Hàn Quốc.
Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian cần thiết vì những mục đích đã nêu trong Chính sách Bảo mật này và quy định nội bộ của công ty. Khi Olsot không cần đến những chi tiết này nữa, chúng tôi sẽ xóa thông tin của bạn khỏi hệ thống và dữ liệu của mình, và/hoặc thực hiện các bước thích hợp để làm cho dữ liệu trở thành vô danh và không thể xác định danh tính khách hàng từ những thông tin này, trừ khi chúng tôi cần giữ thông tin để làm việc trong công ty, đạt mục tiêu kinh doanh hoặc tuân thủ theo luật áp dụng hoặc trách nhiệm pháp lý.
Quyền riêng tư - Trung Quốc
Nếu bạn cư trú tại Trung Quốc, vui lòng tham khảo phần truyền/chia sẻ dữ liệu xuyên quốc gia để biết thêm chi tiết.
Tiết lộ/Chuyển giao thông tin
Chúng tôi luôn duy trì tính bảo mật thông tin của khách hàng, nhưng có thể sẽ chuyển dữ liệu cho các bên thứ ba như đã nêu trong mục "Chia sẻ thông tin khách hàng", gồm cả việc cung cấp dữ liệu khách hàng cho những cá nhân/đối tượng theo yêu cầu của luật pháp hiện hành trong phạm vi trong và ngoài Trung Quốc.
Truyền dữ liệu ra nước ngoài
Chúng tôi thường lưu giữ thông tin khách hàng trên hệ thống máy chủ ở Hồng Kông và Singapore, hoặc bất cứ trung tâm dữ liệu nào bên ngoài Trung Quốc Đại Lục. Tuy vậy, chúng tôi có thể chuyển thông tin sang cho các bên thứ ba nêu trên và các đối tác này có thể nằm ngoài Trung Quốc.
6. Cookie
Trang Web của chúng tôi sử dụng và cho phép bên thứ ba đặt cookie (theo phiên và liên tục), điểm ảnh/thẻ, SDK, giao diện lập trình ứng dụng (sau đây gọi là "API") và các công nghệ khác (gọi chung là "Cookie") trên Trang Web của chúng tôi để thu thập và lưu giữ một số thông tin về khách hàng. Một số Cookie là thực sự cần thiết để cung cấp, bảo về và duy trì Trang Web, ví dụ như giữ chế độ đăng nhập khi bạn truy cập Trang Web. Những Cookie khác được dùng để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn, ví dụ như:
Cá nhân hóa Trang Web bằng cách lưu giữ thông tin về hoạt động của khách hàng trên Trang Web (ví dụ, ngôn ngữ sử dụng hoặc thông tin đăng nhập);
Thực hiện phân tích dữ liệu trang web như báo cáo về tần số hiển thị quảng cáo, nhân khẩu học, về thị hiếu của khách hàng để cải thiện Trang Web và dịch vụ;
Mang đến các nội dung quảng cáo được thiết kế theo thị hiếu của khách hàng (chi tiết bên dưới)
Quảng cáo theo thị hiếu
Chúng tôi cũng có thể cho phép một số đối tác bên thứ ba đặt cookie trên Trang Web của mình để thu thập thông tin về hoạt động của khách hàng trên Trang Web (như các trang truy cập và tìm kiếm đã thực hiện) trong nhiều thời điểm và tại nhiều trang web khác mà bạn truy cập. Những dữ liệu này được chúng tôi sử dụng để hiển thị các nội dung quảng cáo dựa trên thị hiếu của bạn (qua email, trên Trang Web của chúng tôi và các trang khác) và cả bên thứ ba trên các trang khác mà bạn truy cập. Đây được gọi là quảng cáo theo thị hiếu. Những thông tin này cũng được dùng để phân tích mức độ hiệu quả của loại hình quảng cáo nêu trên. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ các thông tin dạng băm một chiều với các đối tác bên thứ ba (như Facebook). Các đối tác này có thể kết hợp thông tin dạng băm với những yếu tố nhận dạng khác để hiển thị quảng cáo tùy chỉnh của Olsot trên các trang khác hoặc ứng dụng di động khác, dựa trên những lần truy cập Trang Web trước đó của bạn. Olsot không hỗ trợ cũng không chứng nhận cho bất kỳ mục đích, động cơ hoặc phát biểu nào từ những trang web hoặc ứng dụng di động hiển thị quảng cáo của chúng tôi.
Theo dõi qua nhiều thiết bị
Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin thu thập từ cookie và một số dữ liệu sử dụng từ một trình duyệt hoặc một thiết bị di động cụ thể với một máy tính hoặc thiết bị khác được kết nối đến bạn (theo dõi qua nhiều thiết bị). Mục đích chính là để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi và mang đến các nội dung giao tiếp và quảng cáo dành riêng cho bạn. Nếu bạn không muốn Olsot kết hợp các thông tin trên nhằm mục đích tối ưu hóa giao tiếp với khách hàng, vui lòng bỏ đăng ký nhận liên lạc từ Olsot, ví dụ như bản tin.
Lựa chọn của khách hàng
Vui lòng vào phần cài đặt trình duyệt web, thường nằm trong mục "Hỗ trợ" hoặc "Internet Options", để tùy chỉnh một số Cookie. Nếu tắt hoặc xóa bỏ một số Cookie trong phần cài đặt của trình duyệt, bạn có thể sẽ không truy cập được hoặc sử dụng một số tính năng và công cụ quan trong của Trang Web, đồng thời có thể phải điền lại thông tin đăng nhập.
Để biết thêm chi tiết về việc sử dụng Cookie trong quảng cáo theo thị hiếu (gồm cả theo dõi qua nhiều thiết bị) và thực hiện một số tùy chỉnh có thể có về Cookie, bạn vui lòng truy cập các trang Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance hoặc vào phần cài đặt trong ứng dụng di động của chúng tôi, cập nhật cài đặt thiết bị hoặc tải về ứng dụng AppChoices.
Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập các trang web bên thứ ba dưới đây để thực hiện một số tùy chỉnh cho Cookie:
Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Appsflyer (thống kê về ứng dụng di động) - Gửi email cho appsflyer qua địa chỉ: privacy@appsflyer.com
Baidu - http://www.baidu.com/duty/safe_control.html
Apple - https://support.apple.com/en-us/HT202074
Facebook - https://www.facebook.com/ads/settings
Google Ads - https://adssettings.google.com/
Criteo - https://www.criteo.com/privacy/
Khi đã tùy ý chọn hoặc bỏ chọn quảng cáo theo thị hiếu như trên, khách hàng vẫn có thể nhận được nội dung tiếp thị, nhưng các nền tảng mà bạn đã bỏ đăng ký sẽ không gửi cho bạn quảng cáo theo thị hiếu nữa. Đồng thời, đăng xuất khỏi tài khoản sử dụng cũng không có nghĩa là bạn đã bỏ nhận các nội dung quảng cáo được cá nhân hóa.
Khách hàng có thể phải thực hiện các bước trên cho từng trình duyệt và thiết bị được sử dụng để tùy chỉnh cookie. Cuối cùng, tại thời điểm này Trang Web chưa được cấu hình để đáp lại các tính hiệu "Không theo dõi" của trình duyệt.
7. Bỏ nhận nội dung tiếp thị từ chúng tôi
Bất cứ lúc nào, khách hàng được chọn không nhận nội dung tiếp thị từ chúng tôi nữa qua đường dẫn "Hủy đăng ký" trong mỗi bản tin hoặc quảng cáo, hoặc từ tài khoản Olsot (nếu đã tạo) - Cài đặt đăng ký nhận email nằm trong mục "Hồ sơ".
8. Chuyển giao quốc tế
Về những mục đích đã nêu ở trên, thông tin của khách hàng có thể được lưu giữ tại các địa điểm nằm ngoài quốc gia của bạn. Những quốc gia này có thể có tiêu chuẩn khác về việc bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi luôn thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp khi chuyển giao xuyên quốc gia, theo yêu cầu của pháp luật đối với việc truyền dữ liệu quốc tế, bao gồm cả việc chuyển dữ liệu cho các bên thứ ba. Đối với việc truyền dữ liệu từ Khu vực kinh tế châu Âu (sau đây gọi là "EEA") sang Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ tài phán ngoài EEA khác, chúng tôi có thể dựa trên Các điều khoản Mẫu của Liên minh Châu Âu và/hoặc nhu cầu xử lý thông tin để cung cấp các dịch vụ đã yêu cầu (thực hiện hợp đồng) để chuyển giao thông tin. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, khách hàng có thể yêu cầu được biết về các biện pháp bảo vệ thích hợp mà chúng tôi thi hành bằng cách liên hệ với chúng tôi theo chi tiết bên dưới. Những khách cư trú tại Trung Quốc vui lòng tham khảo chi tiết trong mục "Quyền riêng tư - Trung Quốc".
9. Thông tin từ các đối tác khác
Đôi khi, những công ty liên kết, đối tác kinh doanh, hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba khác có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi. Một trong những ví dụ đó là khi bạn đăng nhập vào Trang Web của chúng tôi qua mạng xã hội, như Facebook Connect, chúng tôi có thể ghi nhận các chi tiết như tên người dùng và những thông tin khác, cung cấp cho chúng tôi từ các dịch vụ như vậy. Thông thường, khả năng cung cấp thông tin trên do chính nhà cung cấp dịch vụ thực hiện. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt này trong phần cài đặt tài khoản của dịch vụ có liên quan. Nói chung, chúng tôi có thể hợp tác với các đối tác để cải thiện và cá nhân hóa việc sử dụng trang web theo quy định của chính sách này.
Chúng tôi hợp tác với Facebook để mang đến các nội dung được cá nhân hóa trên Olsot cho người dùng Facebook. Nếu bạn sử dụng Facebook và Olsot và đã đăng nhập vào Olsot bằng tính năng đăng nhập một lần qua Facebook, Trang Web của chúng tôi sẽ được cá nhân hóa cho bạn, để hiển thị thông tin/thời gian lưu trú từ bạn bè trên Facebook của bạn tại những nơi ở trước đó và trong tương lai tại các địa điểm được đặt qua Trang Web. Những chi tiết có thể được hiển thị bao gồm tên nơi sử dụng dịch vụ spa, dữ liệu về thời gian, địa điểm, nhận xét của bạn về các chỗ ở trước đó, phòng Spa và giá phòng Spa (say đây gọi là "Thông tin Lưu trú"). Các dữ liệu này có thể được hiển thị và cá nhân hóa cho bạn trên các trang tìm kiếm chỗ ở của Trang Web, lịch tìm kiếm và các vị trí khác. Bên cạnh đó, Thông tin Lưu trú của bạn cũng sẽ được hiển thị cho bạn bè trên Facebook, những người cũng là khách hàng Olsot và đã từng đăng nhập Trang Web bằng tính năng đăng nhập một lần qua Facebook; hiển thị tại các trang tìm kiếm trong Trang Web đã mô tả ở trên và được cập nhật mỗi lần bạn đặt phòng qua Olsot.
Cách không tham gia: Olsot đã đơn giản hóa các bước không tham gia tính năng này, bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào bằng cách bật nút điều chỉnh sang "Không" tại (i) trang cảm ơn sau khi đặt phòng và (ii) trang Quản lý Đặt phòng trên Trang Web. Ngoài ra, nếu cần được hỗ trợ thêm, xin hãy liên hệ với đội ngũ Chăm sóc Khách hàng bất cứ lúc nào.
10. Bảo vệ thông tin khách hàng
Chúng tôi luôn duy trì các phương án an ninh về mặt vật lý, điện tử và có tổ chức để bảo vệ thông tin của khách hàng khỏi bị hủy hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, chỉnh sửa một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép. Olsot sử dụng công nghệ Tầng Ổ Bảo Mật (Secure Socket Layer) để mã hóa thông tin thẻ tín dụng khi truyền dữ liệu. Từ tài khoản cá nhân, khách hàng có thể lưu thông tin thẻ tín dụng để đặt phòng và thanh toán nhanh hơn về sau. Thông tin thẻ sẽ được mã hóa và bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để xóa, chỉnh sửa hoặc thêm thông tin thẻ tín dụng khác. Tuy không thể thay đổi số thẻ vì lý do an ninh nhưng có thể xóa bỏ thông tin thẻ. Khi xem chi tiết thẻ, chỉ có 4 chữ số cuối của thẻ sẽ được hiển thị. Xin lưu ý, chúng tôi sẽ lưu 4 chữ số cuối của thẻ tín dụng một cách an toàn mỗi khi đặt phòng (bắt buộc phải thực hiện việc này để quản lý các yêu cầu hoàn tiền nếu có cho đặt phòng đó).
Lưu giữ dữ liệu
Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian cần thiết vì những mục đích đã nêu trong Chính sách Bảo mật này và quy định nội bộ của công ty. Khi Olsot không cần đến những chi tiết này nữa, trừ khi chúng tôi cần giữ thông tin do luật áp dụng yêu cầu hoặc trách nhiệm pháp lý, hoặc cần giữ thông tin để làm việc trong công ty và đạt mục tiêu kinh doanh, chúng tôi sẽ xóa bỏ những thông tin này khỏi hệ thống và dữ liệu của mình, và/hoặc thực hiện các bước thích hợp để làm cho dữ liệu trở thành vô danh và không thể xác định danh tính khách hàng từ những thông tin này.
11. Cách truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin
Khách hàng có thể sửa tên trong tài khoản, tên người đứng ra đặt phòng (tùy theo chính sách hủy phòng đính kèm) và số điện thoại liên lạc bất cứ lúc nào sau khi đăng nhập vào tài khoản trên trang web. Ngoài ra, vui lòng liên hệ với đội ngũ Chăm sóc Khách hàng hoặc qua email dpo@Olsot.com để thực hiện bất cứ quyền nào dưới đây:
Truy cập: Bất kỳ lúc nào bạn cũng được quyền lấy những thông tin cá nhân về bản thân được chúng tôi lưu trữ theo luật pháp hiện hành và không tốn phí. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoại lệ và nếu được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể yêu cầu bạn trả một khoản phí thích hợp trước khi cung cấp thông tin.
Chỉnh sửa: You được quyền yêu cầu chúng tôi điều chỉnh lại bất kỳ thông tin cá nhân không chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh nào.
Xóa bỏ: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ tài khoản.
Hạn chế xử lý: Bạn được quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như khi bạn không đồng ý với việc xử lý và những căn cứ hợp pháp đang được xem xét.
Phản đối: Bất kỳ lúc nào, bạn cũng có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
Quyền rút lại sự đồng thuận: Bạn được quyền rút lại sự đồng thuận của mình bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến việc xử lý hợp pháp của chúng tôi dựa trên sự đồng thuận đó trước khi từ bỏ.
Cung cấp dữ liệu: Nếu được, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn những thông tin cá nhân được chúng tôi lưu trữ, dưới dạng tập tin được sử dụng rộng rãi, máy đọc được và theo quyết định riêng của chúng tôi.
Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của khách hàng, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn trước khi hồi đáp những yêu cầu như vậy và sẽ có câu trả lời cho bạn trong thời gian thích hợp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không cấp quyền truy cập một số thông tin nhất định, chẳng hạn như nếu thông tin cá nhân của bạn có liên đến thông tin cá nhân của người khác, hoặc vì lý do pháp lý. Trong tình huống đó, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn lý do tại sao bạn không được truy cập thông tin này. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể từ chối yêu cầu xóa bỏ hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân theo luật pháp quy định, đặc biệt là những luật lệ liên quan đến quy trình kế toán, xử lý khiếu nại của chúng tôi, nhằm mục đích phát hiện và ngăn ngừa gian lận và lưu trữ dữ liệu bắt buộc mà có thể cấm việc xóa bỏ hoặc ẩn danh tính.
12. Cập nhật Chính sách Bảo mật
Thỉnh thoảng, Olsot có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này để phù hợp với những thay đổi của luật pháp, các thông lệ thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi, các tính năng trên Trang Web hoặc khi có những đổi mới về mặt công nghệ. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức thu thập hoặc sử dụng thông tin khách hàng, những thay đổi đó sẽ được đăng lên trong Chính sách Bảo mật này và ngày có hiệu lực sẽ được ghi rõ ở đầu Chính sách. Vì vậy, khách hàng nên tham khảo Chính sách Bảo mật định kỳ để cập nhật những thông lệ và chính sách mới nhất của chúng tôi. Olsot cũng sẽ công khai đăng tải những thay đổi quan trọng như vậy trước khi áp dụng và sẽ hỏi sự đồng thuận của khách hàng trước nếu pháp luật yêu cầu.
13. Liên kết đến các trang web bên thứ ba
Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web bên thứ ba khác. Những trang này không do Olsot sở hữu hoặc quản lý (sau đây gọi là "Trang Web bên thứ ba"). Khi truy cập Trang Web bên thứ ba từ một đường dẫn trực tuyến, bạn cũng sẽ phải tuân theo các thông lệ bảo mật và an ninh mà có thể sẽ khác với chúng tôi. Khách hàng nên tự làm quen với chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng và thông lệ an ninh của các Trang Web bên thứ ba được liên kết này trước khi cung cấp thông tin cho những trang web đó.
14. Lưu ý khác
Ghi chú Đặc biệt về Người dùng Vị thành niên
Trang Web của chúng tôi không hướng đến người vị thành niên dưới 18 tuổi. Tuy vậy, người vị thành niên thường có thể đi cùng với bố mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp, là những người đã đặt chỗ ở, trừ khi chính sách tại nơi lưu trú không cho phép.
Ngôn ngữ
Chính sách Bảo mật này có bản gốc soạn thảo bằng tiếng Anh. Các bản dịch ra những ngôn ngữ khác chỉ có giá trị tham khảo. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch sang ngôn ngữ khác, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Điều khoản sử dụng
Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng Olsot để biết thêm chi tiết về việc sử dụng Trang Web. Chính sách Bảo mật này là một phần không tách rời trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.
15. Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo mật hoặc về các thông lệ bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên Quản trị Dữ liệu Olsot qua địa chỉ email dpo@Olsot.com, số điện thoại +84.763.762.762 (Việt Nam, có tính phí) hoặc gửi thư đến địa chỉ sau:
Văn phòng trung tâm OLSOT- 13/77 Trần Thái Tông, Thủy Xuân, Huế,Thùa Thiên Huế, Việt Nam
 
***

Các tin khác