newsnews_detail Olsot

Điều Khoản Dành Cho Đối Tác

Điều Khoản Dành Cho Đối Tác

Điều Khoản Dành Cho Đối Tác

Điều Khoản Dành Cho Đối Tác

Điều Khoản Dành Cho Đối Tác
Điều Khoản Dành Cho Đối Tác
Spa & Salon

Giới thiệu

Điều Khoản Dành Cho Đối Tác

28-10-2019 03:06:05 PM - 116

Quý vị đang là đối tác spa?  
Điều Khoản Chung
Các điều khoản chung ("Điều khoản") này là một phần không tách rời của Hợp đồng Spa ("Hợp đồng Spa" và cùng với Điều khoản gọi chung là "Hợp đồng") giữa Đơn Vị Spa và Olsot.com (mỗi bên được gọi là "Bên" và cả hai được gọi là "Các bên").
1. ĐỊNH NGHĨA
Cùng với các điều khoản được định nghĩa ở những mục khác trong Hợp đồng này, những định nghĩa sau cũng được áp dụng trong toàn bộ Hợp đồng này trừ khi có mục đích trái ngược:
"Chúng Tôi Khớp Giá" nghĩa là đảm bảo được Olsot.com đưa ra (dưới tên gọi này hoặc các tên gọi tương tự) nêu rõ Olsot.com cung cấp giá phòng tốt nhất và không có giá nào thấp hơn được tìm thấy trên mạng cho cùng phòng đó vào cùng ngày tháng nhận và trả phòng cũng như có các điều kiện đặt phòng spa tương tự.
"Kênh Olsot.com" nghĩa là (các) trang web, ứng dụng, công cụ, kênh hoặc phương tiện khác cung cấp dịch vụ của Olsot.com.
"Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng" nghĩa là bộ phận chăm sóc khách hàng của Olsot.com mà quý vị có thể liên hệ tại customer.service@Olsot.com hoặc địa chỉ khác như được nêu trong Hợp đồng này.
"Người Kiểm Soát Dữ Liệu" nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân, một mình hay cùng với những cá thể khác, quyết định mục đích và phương thức xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân.
"Ghi nợ Trực tiếp" nghĩa là Đơn Vị Spa thông báo cho ngân hàng của mình rằng Olsot.com được ủy quyền thu trực tiếp mọi khoản tiền từ tài khoản ngân hàng của Spa.
"Extranet" nghĩa là hệ thống trực tuyến mà Đơn Vị Spa có thể truy cập vào (sau khi xác thực tên người dùng và mật khẩu) qua trang web www.Olsot.com/hotelaccess, để tải lên, thay đổi, xác nhận, cập nhật và/ hoặc sửa đổi Thông tin Spa (gồm mức giá, tình trạng phòng trống, các loại phòng) và đặt phòng spa.
"Sự kiện Bất khả kháng" nghĩa là bất kỳ những sự kiện nào sau đây tác động đến nhiều Khách và nhiều khách sạn: thiên tai, núi lửa phun, thảm hoạ (tự nhiên), cháy, chiến tranh, chiến sự hoặc bất kỳ tình trạng khẩn cấp của quốc gia hoặc địa phương nào, cuộc xâm lược, việc tuân thủ bất kỳ đòi hỏi hoặc yêu cầu của quốc gia, tỉnh thành, cửa khẩu nào, hoặc từ bất kỳ luật lệ của chính phủ, cơ quan thẩm quyền quần chúng khác hoặc sự can thiệp, hành động quân sự, nội chiến hoặc khủng bố, nổ (sinh học, hoá học hoặc hạt nhân), bạo động, nổi dậy, khởi nghĩa đình công, rối loạn dân sự (hoặc mối đe doạ nghiêm trọng hoặc chính đáng, hay nỗi e sợ hợp lý sẽ xảy ra bất kỳ sự kiện nào nêu trên), việc giảm bớt các tiện ích vận chuyển, đóng cửa sân bay hoặc bất kỳ sự kiện, trường hợp hoặc tình trạng khẩn cấp khác thường mang tính thảm khốc nào khác, khiến cho Khách không thể, không hợp pháp hoặc bị cản trở nếu muốn đi đến hoặc sử dụng dịch vụ tại Spa.
"Khách" nghĩa là khách truy cập vào các Kênh hoặc khách hàng hoặc khách của Spa.
"Quyền Sở hữu Tài sản Trí tuệ" nghĩa là mọi sáng chế, bản quyền, phát minh, quyền về cơ sở dữ liệu, quyền về thiết kế, thiết kế đã đăng ký, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn mác, lô-gô, nhãn dịch vụ, bí quyết, mẫu hàng, thiết kế chưa được đăng ký hoặc, khi phù hợp, bất kỳ việc áp dụng nào đối với những quyền, bí quyết, tên thương mại hoặc tên kinh doanh, tên miền (dưới mọi phần mở rộng, ví dụ .com, .nl, .fr, .eu, vv.) hoặc cho các quyền hoặc nghĩa vụ khác tương tự, đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, hoặc quyền sở hữu tài sản trí tuệ hoặc công nghiệp khác, tồn tại ở mọi lãnh thổ hoặc luật pháp trên thế giới.
"Dữ Liệu Cá Nhân" nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến người được xác định hoặc thể nhân có thể được xác định (bao gồm Dữ Liệu Khách Hàng và dữ liệu thẻ tín dụng).
"Các Kênh" nghĩa là (các) trang web, ứng dụng, công cụ, kênh và phương tiện khác của Olsot.com và các công ty con cũng như các đối tác kinh doanh cung cấp dịch vụ của Olsot.com.
"Dịch vụ" nghĩa là hệ thống đặt phòng spa trực tuyến của Olsot.com mà qua đó các Đơn Vị Spa có thể cung cấp phòng để khách đặt trước, và qua đó Khách có thể đặt phòng spa tại những Spa đó, phương thức Thanh Toán Được Hỗ Trợ, dịch vụ khách hàng và Dịch Vụ Liên Lạc.
2. NGHĨA VỤ CỦA SPA
2.1 Thông tin về Spa
2.1.1 Thông tin do Spa cung cấp trên các Kênh phải có những thông tin liên quan tới Spa (bao gồm hình ảnh, ảnh chụp và phần miêu tả), những tiện nghi, dịch vụ và phòng cho khách đặt trước, chi tiết mức giá (gồm cả các loại thuế, thuế phải thu, phụ phí và phí được áp dụng) và tình trạng phòng trống, các chính sách về hủy phòng và vắng mặt cùng các chính sách và giới hạn khác ("Thông tin Spa") và phải tuân theo các định dạng và tiêu chuẩn do Olsot.com cung cấp. Thông tin Spa không được chứa số điện thoại, số fax hoặc địa chỉ email (kể cả skype) hoặc trang web/ ứng dụng/ kênh mạng xã hội (bao gồm Twitter và Facebook), cùng thông tin tham khảo trực tiếp đến Spa hoặc trang web, ứng dụng, kênh, công cụ hoặc phương tiện khác của Spa, hoặc tới các trang web, ứng dụng, kênh, công cụ hoặc phương tiện khác của bên thứ ba. Olsot.com bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin nào được cho là không đúng, không hoàn chỉnh hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.
2.1.2 Đơn Vị Spa đại diện và cam kết rằng Thông tin Spa sẽ luôn đúng, chính xác và không gây nhầm lẫn. Đơn Vị Spa luôn luôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, cập nhật trong Thông tin Spa, kể cả tình trạng phòng trống bổ sung cho các thời điểm nhất định hoặc cho các sự kiện hoặc tình huống đặc biệt (ví dụ: việc tu bổ hoặc xây dựng tại hoặc gần cơ sở). Đơn Vị Spa sẽ cập nhật Thông tin Spa hàng ngày (hoặc thường xuyên hơn nếu được yêu cầu) và có thể - vào bất kỳ lúc nào- thay đổi qua Extranet (i) giá của những phòng trống có thể đặt được và (ii) số hoặc loại phòng còn trống, theo Số phòng được phân tối thiểu (như được định nghĩa bên dưới).
2.1.3 Thông tin do Đơn Vị Spa cung cấp cho các Kênh sẽ là tài sản độc quyền của Spa. Thông tin Spa cung cấp có thể được Olsot.com chỉnh sửa hoặc thay đổi và sau đó có thể được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác, còn các bản dịch là tài sản độc quyền của Olsot.com. Nội dung đã được dịch và chỉnh sửa sẽ dành cho Olsot.com độc quyền sử dụng trên các Kênh và Đơn Vị Spa không được sử dụng (dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào) cho bất kỳ kênh phân phối hoặc bán hàng hay mục đích nào khác. Việc thay đổi hoặc cập nhật thông tin miêu tả về Spa là không được cho phép trừ khi có sự chấp nhận trước bằng văn bản từ Olsot.com.
2.1.4 Trừ khi Olsot.com phản đối, nếu không thì Đơn Vị Spa sẽ phải trực tiếp thực hiện tất cả những thay đổi, cập nhật và/hoặc chỉnh sửa về Thông tin Spa (gồm giá cả, tình trạng phòng trống, phòng ốc) trực tuyến qua Extranet hoặc các cách thức khác mà Olsot.com đề xuất. Những cập nhật và thay đổi về hình ảnh, ảnh chụp và miêu tả sẽ được Olsot.com xử lý ngay khi có thể.
2.2 Mức giá tương đương và Giới hạn phòng
2.2.1 Đơn Vị Spa sẽ cung cấp mức giá và phòng trống tương đương cho Olsot.com ("Mức tương đương").
Mức Giá Tương Đương nghĩa là cùng mức giá hoặc giá tốt hơn cho cùng một Spa, cùng một loại phòng, cùng ngày tháng, cùng loại dịch vụ, cùng số khách, có các tiện nghi cộng thêm tương đương hoặc tốt hơn (ví dụ: bữa sang và Wi-Fi miễn phí, trả phòng sớm/ trễ), các hạn chế và chính sách tương đương hoặc tốt hơn như thay đổi đặt phòng và chính sách hủy phòng như có trên các trang web, ứng dụng của Spa hoặc ở các tổng đài (gồm cả hệ thống đặt phòng spa cho khách) hoặc trực tiếp tại Spa so với các đối thủ cạnh tranh của Olsot.com (gồm bất kỳ đại lý hoặc trung gian đặt phòng spa trực tuyến hoặc Đơn vi ngoại tuyến nào) và/hoặc so với bất kỳ bên thứ ba nào (trực tuyến hoặc ngoại tuyến) là đối tác kinh doanh dưới hay theo các hình thức khác có liên quan hoặc kết giao với Đơn Vị Spa. Quy định về Mức giá tương đương không áp dụng trong trường hợp mức giá được cung cấp cho một nhóm khách hàng khép kín ("Nhóm khách hàng khép kín" là một nhóm khách có những giới hạn nhất định khi tư cách hội viên không được cấp một cách tự động và khi: (i) người tiêu dùng chủ động tham gia trở thành thành viên, (ii) bất cứ giao diện trực tuyến hoặc di động nào được thành viên Nhóm khách hàng khép kín sử dụng đều có mật khẩu bảo vệ, (iii) Thành viên Nhóm khách hàng khép kín đều đã hoàn tất 1 hồ sơ khách hàng, và (iv) Người tiêu dùng được cung cấp mức giá đó phải có ít nhất 1 đặt phòng spa trước đó với tư cách là thành viên của Nhóm khách hàng khép kín) miễn là mức giá đó không được (trực tiếp hoặc gián tiếp) áp dụng công khai cho tất cả khách hàng. Trong trường hợp mức giá dành riêng cho nhóm khách hàng khép kín được áp dụng công khai (bởi Đơn Vị Spa, đối thủ cạnh tranh (trực tiếp/ gián tiếp) của Olsot.com hoặc tại (kênh) của đối tác thứ 3 (bao gồm bất cứ công cụ tìm kiếm (liên hợp) hoặc trang web so sánh giá), Olsot.com được quyền áp dụng mức giá tương đương cho giá đó.
Phòng Trống Tương Đương nghĩa là Đơn Vị Spa sẽ cung cấp cho Olsot.com các phòng trống (nghĩa là phòng còn trống để đặt trước trên Kênh Olsot.com) mà ít nhất tốt như phòng được cung cấp cho các đối thủ cạnh tranh khác của Olsot.com (bao gồm bất kỳ đại lý hoặc trung gian đặt phòng spa trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào) và/hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào (trực tuyến hoặc ngoại tuyến) là đối tác kinh doanh dưới hay theo các hình thức khác có liên quan hoặc kết giao với Đơn Vị Spa.
2.2.2 Những giới hạn và Điều kiện (bao gồm giá phòng) đối với các phòng còn trống để đặt phòng spa trên trang Olsot.com phải luôn luôn tuân thủ theo Quy định tại mục 2.2.1 và có ý nghĩa đối với tất cả các bên liên quan (bao gồm cả người tiêu dùng).
2.2.3 Olsot.com sẽ được quyền cung cấp giảm giá trên giá phòng bằng chính chi phí của mình với mức tối đa tương đương khoản hoa hồng thu được.
2.2.4 Theo tinh thần của Hợp Đồng này và luôn luôn tùy theo nội dung quy định trong Điều 2.2.1 về phòng trống tương đương, Đơn Vị Spa được khuyến khích cung cấp cho Olsot.com quyền truy cập công bằng vào tất cả các loại phòng (bao gồm các chính sách và giới hạn khác nhau) và mức giá tồn tại trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng (trong các mùa cao điểm và thấp điểm (bao gồm khi có hội chợ, hội nghị và các sự kiện đặc biệt)).
2.3 Tiền hoa hồng
2.3.1 Với mỗi Phòng được Khách đặt trên các Kênh, Đơn Vị Spa sẽ trả cho Olsot.com khoản tiền hoa hồng ("Tiền hoa hồng") được tính dựa vào Điều khoản 2.3.2. Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo Điều khoản 2.4.
2.3.2 Tổng số Tiền hoa hồng cho mỗi đặt phòng spa tương ứng với sự gộp chung của (i) số giờ khách sử dụng  tại Spa, (ii) giá phòng đã đặt cho mỗi phòng mỗi giờ (bao gồm thuế VAT, thuế bán hàng và các loại thuế khác được áp dụng tại quốc gia, chính phủ, tỉnh, bang, thành phố hoặc địa phương ("Thuế")) và những khoản bổ sung khác, phí và phí phụ thu đã tính kèm trong mức giá đưa ra tại thời điểm Khách đặt phòng spa trên các Kênh (ví dụ như phí nhận phòng sớm/ trả phòng muộn, các phí cá nhân khác, phí tại khu nghỉ mát, phí cho giường xếp, vé nhà hát, phí dịch vụ, v.v.), (iii) số phòng Khách đã đặt và (iv) phần trăm Tiền hoa hồng tương ứng được nêu trong Hợp đồng (cộng với VAT/ Thuế (nếu có)). Để tránh nhầm lẫn, trong trường hợp khách thanh toán tiền phòng cho Đơn Vị Spa theo quy định của Điều 4.4 (Thanh Toán Được Hỗ Trợ), Olsot.com sẽ tính tiền Hoa hồng trong trường hợp khách Vắng Mặt hoặc hủy đặt phòng spa, theo Điều khoản 4.4.8. Trong tất cả các trường hợp khác, Tiền hoa hồng sẽ được thu khi có Quá tải đặt phòng spa hoặc Vắng mặt (trừ khi Đơn Vị Spa đã thông báo cho Olsot.com và trường hợp Vắng mặt trong vòng 2 ngày làm việc tính từ sau ngày khách nhận phòng theo lịch của khách) hoặc Đặt phòng spa hủy có thu phí (hủy đặt phòng spa nằm ngoài chính sách hủy đặt phòng spa miễn phí của Đơn Vị Spa) và sẽ được tính dựa theo đặt phòng spa đã được xác nhận.
2.3.3 Trừ khi có những thỏa thuận khác, nếu không thì trong Hợp đồng, giá hiển thị cho Khách trên các Kênh sẽ bao gồm cả thuế VAT, thuế bán hàng, phí tổn và tất cả những loại thuế, phí và lệ phí khác tương tự (của quốc gia, chính phủ, tỉnh, bang, thành phố hoặc địa phương) (chỉ đến mức độ mà những loại thuế và phí như vậy được tính hợp lý mà không cần thêm thông tin rõ hơn).
2.3.4 Trong trường hợp chiếu theo các luật hiện hành (được sửa đổi hoặc có hiệu lực), các quy định và pháp chế áp dụng cho Spa, giá hiển thị cho Khách trên các trang web sẽ bao gồm cả thuế VAT, thuế bán hàng và tất cả những loại thuế, phí và lệ phí khác tương tự (của quốc gia, chính phủ, tỉnh, bang, thành phố hoặc địa phương), Spa phải điều chỉnh giá thông qua Extranet theo các điều kiện trong Khoản 2.1.2 và 2.1.4 sớm nhất có thể hoặc trong vòng 5 ngày làm việc trong bất kỳ trường hợp nào sau khi (i) các luật, quy định và pháp chế áp dụng cho Spa đã được sửa đổi hoặc có hiệu lực, hay (ii) nhận được thông báo của Olsot.com.
2.3.5 Extranet hiển thị chi tiết của tất cả các yêu cầu đặt phòng spa được thực hiện tại Spa thông qua các Kênh và Tiền hoa hồng tương ứng. Vào ngày 01 hàng tháng, bản báo cáo đặt phòng spa trực tuyến ("Báo cáo Đặt phòng spa Trực tuyến") sẽ có trên Extranet, hiện ra những yêu cầu đặt phòng spa của toàn bộ Khách có ngày đi rơi vào tháng trước đó.
2.4 Thanh toán Tiền hoa hồng
2.4.1 Tiền hoa hồng cho các yêu cầu đặt phòng spa trong tháng dương lịch có ngày đi (theo kế hoạch) của Khách trong tháng đó sẽ được lập hóa đơn (lưu các hủy đặt phòng không mất phí được thực hiện qua Olsot.com và theo chính sách hủy phòng của Spa) và thanh toán vào tháng sau đó theo những điều khoản sau:
(a) Hóa đơn được lập theo tháng và sẽ được gửi tới Spa trực tuyến hoặc qua thư, fax hay e-mail (tùy theo quyết định của Olsot.com).
(b) Tiền hoa hồng được lập hóa đơn theo từng tháng sẽ được Spa thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.
(c) Spa sẽ thanh toán trực tiếp cho Olsot.com bằng hình thức Ghi nợ Trực tiếp, hoặc nếu cách này không có tại hệ thống ngân hàng nơi thực hiện thanh toán, thì sẽ bằng điện chuyển tiền (tới tài khoản ngân hàng được Olsot.com nêu rõ). Tùy theo thời điểm, Olsot.com có thể giải quyết (phần tương ứng) của hóa đơn theo Khoản 4.4 cho những đặt phòng spa có thanh toán được thực hiện theo Khoản 4.4. Để tránh nhầm lẫn, các phương thức thanh toán khác (như bằng séc hoặc qua "các đại lý thanh toán") sẽ không được Olsot.com giải quyết và do đó sẽ không được chấp nhận. Spa sẽ chịu mọi chi phí chuyển tiền ngân hàng yêu cầu trả.
(d) Mọi khoản thanh toán Tiền hoa hồng được thực hiện theo Hợp đồng này sẽ là các khoản tiền thanh toán bù trừ mà không bị khấu trừ hoặc trừ nợ, miễn phí và không bị khấu trừ các khoản thuế, thuế phải thu, thuế nhập khẩu, thuế hải quan, phí tổn, lệ phí và thuế lợi tức dưới mọi hình thức, bây giờ hoặc sau này, do chính phủ, các cơ quan tài chính và các cơ quan thẩm quyền khác ấn định. Nếu Spa bị buộc phải khấu trừ hoặc đánh thuế lợi tức, Spa sẽ thanh toán cho Olsot.com khoản tiền bổ sung đó để đảm bảo số tiền Olsot.com nhận được là số tiền đầy đủ (tiền thực) như được ghi trong hóa đơn mà Olsot.com lẽ ra được nhận nếu không có khoản khấu trừ. Spa chịu trách nhiệm và có bổn phận thanh toán và chuyển tiền cho mọi khoản thuế, thuế phải thu, thuế nhập khẩu, thuế hải quan, phí tổn, lệ phí và thuế chuyển lợi nhuận về nước cùng khoản Tiền hoa hồng đầy đủ (tiền thực) mà Spa phải trả cho Olsot.com.
(e) Khoản tiền hoa hồng đã có hoá đơn xuất ra trong tháng phải được Spa thanh toán bằng loại tiền tệ thích hợp (và theo tỉ giá quy đổi nếu có) như được nêu rõ trong hoá đơn. Olsot.com sẽ có toàn quyền quyết định xuất hoá đơn theo loại tiền tệ chính (như EUR/USD) hoặc loại tiền địa phương tương ứng của Spa rồi chuyển khoản tiền tổng cộng đó sang loại tiền tệ địa phương hay loại tiền chính dựa theo tỉ giá quy đổi của ngày cuối cùng trong tháng hoá đơn đó được xuất ra (và không phải theo ngày khách trả phòng). Tỉ giá quy đổi được sử dụng sẽ là tỉ giá liên ngân hàng (interbank) (giá cuối cùng được lấy vào lúc 16:00 GMT+7 (giờ trung bình tại Hà Nội)) do các ngân hàng tài chính quốc tế hoặc công ty dịch vụ lớn được Olsot.com chọn tuỳ thời điểm sử dụng hoặc công bố.
2.4.2 Đơn Vị Spa chịu trách nhiệm về các khoản thuế lợi tức và báo cáo các loại thuế liên quan (ví dụ: được nhắc đến phía trên tại khoản 2.4.1, mục d) áp dụng đối với số tiền hoa hồng thanh toán cho Olsot.com theo các quy định, thông lệ và yêu cầu của Cơ quan Thuế. Đơn Vị Spa phải chịu trách nhiệm và có bổn phận thanh toán và chuyển tiền đối với các khoản thuế áp dụng cho Tiền hoa hồng (khoản thanh toán) và mức lãi suất hoặc mức phạt chậm thanh toàn được yêu cầu thực hiện bởi Cơ quan thuế do việc không đóng thuế lợi tức hoặc không khai báo các khoản thuế áp dụng cho Tiền hoa hồng. Nếu cần thiết, Đơn Vị Spa phải đơn phương chịu trách nhiệm đàm phán và thống nhất với Cơ quan thuế tương ứng về cách xử lý thuế đối với Tiền hoa hồng (khoản thanh toán). Đơn Vị Spa phải cung cấp cho Olsot.com bản sao Chứng từ nộp thuế (bản photocopy hoặc bản scan) hoặc Chứng từ miễn thuế cho mỗi lần chuyển Tiền hoa hồng, ngay khi nhận được yêu cầu đầu tiên của Olsot.com. Đơn Vị Spa đại diện và cam kết về mặt pháp lý rằng Đơn Vị Spa đã đăng ký hợp pháp với tất cả các cơ quan thuế liên quan (bao gồm cơ quan thu thuế (địa phương) theo quy định của pháp luật nếu có) là 1 spa hoặc là 1 đơn vị cung cấp loại spa khác.
2.4.3 Khi có tranh chấp giữa Olsot.com và Spa (ví dụ: về Tiền hoa hồng), bất kỳ khoản Tiền hoa hồng không tranh chấp nào cũng sẽ phải được thanh toán theo các điều khoản của Hợp đồng này, không kể đến tình trạng hoặc bản chất của việc tranh chấp đó.
2.4.4 Trong trường hợp chậm thanh toán, Olsot.com có quyền yêu cầu bồi thường lãi suất theo luật định, quyền tạm dừng dịch vụ theo Hợp đồng (ví dụ: bỏ tên Spa ra khỏi các Kênh) và/hoặc yêu cầu sự đảm bảo từ ngân hàng hoặc các hình thức đảm bảo tài chính khác từ Đơn Vị Spa.
2.4.5 Đơn Vị Spa sẽ trả khoản tiền đặt cọc tương đương với tối thiểu tổng số tiền 3 hóa đơn cao nhất của hoạt động kinh doanh với Olsot.com hoặc số tiền nào khác được Olsot.com xác định ("Tiền đặt cọc"). Tiền đặt cọc sẽ được Olsot.com giữ làm tiền bảo lãnh cho việc thực hiện các nghĩa vụ (thanh toán) của Spa theo Hợp đồng này. Khi Hợp đồng này chấm dứt, Tiền đặt cọc hoặc bất kỳ số dư nào vẫn còn sau khi đã khấu trừ Tiền hoa hồng còn nợ, tiền thâm hụt và các chi phí khác cho Olsot.com sẽ được trả lại cho Đơn Vị Spa trong vòng 30 ngày sau khi đã giải quyết tất cả các nghĩa vụ và nợ tồn đọng (kể cả việc thanh toán Tiền hoa hồng còn nợ). Theo yêu cầu đầu tiên của Olsot.com, Spa sẽ thanh toán thêm Tiền đặt cọc theo như Olsot.com yêu cầu nếu Tiền hoa hồng còn nợ vượt quá Tiền đặt cọc hoặc nếu Spa thường xuyên không thanh toán Tiền hoa hồng đúng hạn. Tại bất cứ thời điểm nào trong thời hạn hợp đồng, Olsot.com sẽ theo dõi việc thực hiện (thanh toán) của Đơn Vị Spa và có thể quyết định hoàn trả Tiền đặt cọc cho Đơn Vị Spa sau khi xem xét (các tiêu chí dùng để xem xét tùy theo ý của Olsot.com). Dưới mọi hình thức, khoản Tiền đặt cọc sẽ không giới hạn hoặc quy chụp trách nhiệm pháp lý của Spa theo Hợp đồng này. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi suất.
2.5 Đặt phòng spa, Đặt phòng spa của Khách, Khiếu nại và Chúng Tôi Khớp Giá
2.5.1 Khi Khách đặt phòng spa trên Kênh Olsot.com, Đơn Vị Spa sẽ nhận được xác nhận cho tất cả các đặt phòng được thực hiện qua Olsot.com, trong đó bao gồm ngày tháng đến nơi,dịch vụ, loại phòng, giá dịch vụ, tên Khách, địa chỉ, chi tiết thẻ tín dụng (gọi chung là "Dữ liệu Khách hàng") và các yêu cầu cụ thể khác từ Khách. Olsot.com không có trách nhiệm về tính chính xác và hoàn chỉnh của thông tin (kể cả các chi tiết thẻ tín dụng) cũng như ngày tháng do Khách cung cấp và Olsot.com không chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ thanh toán của Khách liên quan tới các đặt phòng spa (trực tuyến) đó. Để tránh nhầm lẫn, Spa nên thường xuyên (ít nhất là mỗi ngày) kiểm tra và xác minh (trạng thái của) các yêu cầu đặt phòng spa trên Extranet.
2.5.2 Bằng việc thực hiện đặt phòng spa qua các Kênh, hợp đồng trực tiếp (và do đó là mối quan hệ pháp lý) được tạo ra chỉ giữa Spa và Khách ("Đặt phòng spa của Khách").
2.5.3 Spa bị ràng buộc chấp nhận Khách là một bên của hợp đồng và xử lý yêu cầu đặt phòng spa trực tuyến theo Thông tin Spa (bao gồm mức giá) có trên các Kênh tại thời điểm thực hiện đặt phòng spa và có xác nhận đặt phòng spa, gồm bất kỳ thông tin bổ sung và/hoặc mong muốn nào Khách đã nêu ra.
2.5.4 Ngoài chi phí, các khoản thêm (và phụ phí) như được nêu trong đặt phòng spa đã xác nhận, Spa sẽ không yêu cầu khách phải trả thêm phí giao dịch/phí hành chính hoặc phí sử dụng bất kỳ hình thức thanh toán nào (ví dụ phí cho thẻ tín dụng).
2.5.5 Các khiếu nại hoặc khiếu kiện liên quan tới (sản phẩm hoặc dịch vụ được đề xuất, giúp đỡ hoặc cung cấp bởi) Spa hoặc các yêu cầu cụ thể của Khách sẽ được Spa xử lý mà không có sự dàn xếp hoặc can thiệp của Olsot.com. Olsot.com không chịu trách nhiệm và khước từ mọi trách nhiệm pháp lý đối với những khiếu kiện đó từ Khách. Olsot.com luôn có thể tự ý đề xuất (a) cung cấp các dịch vụ (hỗ trợ) khách hàng, (b) đóng vai trò trung gian giữa Spa và Khách, (c) cung cấp chỗ ở thay thế có tiêu chuẩn tương đương hoặc tốt hơn -với chi phí do Spa chịu- trong trường hợp quá tải đặt phòng hoặc có các điểm không nhất quán liên quan đến tiện ích hoặc khiếu nại liên quan đến Spa, hay (d) nếu không sẽ trợ giúp Khách trong việc liên lạc hay hành động chống lại Spa.
2.5.6 Trong trường hợp có những khiếu kiện từ Khách về mục "Chúng Tôi Khớp Giá", Olsot.com sẽ ngay lập tức thông báo và cung cấp cho Spa các chi tiết liên quan đến khiếu nại đó. Spa sẽ ngay lập tức điều chỉnh - trong chừng mực thích hợp - (các) giá trên Kênh Olsot.com, để (những) yêu cầu đặt phòng spa sau này có giá thấp hơn. Ngoài ra, Spa sẽ ngay lập tức điều chỉnh giá đặt phòng spa của Vị Khách đó trong hệ thống quản trị của mình. Khi Khách trả phòng, Spa sẽ cung ứng phòng có giá thấp hơn và sẽ (i) dàn xếp sự chênh lệch giữa giá đã đặt và giá thấp hơn bằng cách thu phí thấp hơn từ Khách hoặc (ii) trả khoản chênh lệch (bằng tiền mặt) giữa 2 giá lại cho Khách.
2.6 Quá tải đặt phòng spa và hủy đặt phòng
2.6.1 Đơn Vị Spa sẽ cung cấp các phòng đã đặt và khi Spa không thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này vì bất kỳ lý do nào, Đơn Vị Spa sẽ phải nhanh chóng thông báo cho Olsot.com qua Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng (customer.service@Olsot.com; với tiêu đề của mỗi email là "quá tải đặt phòng spa"). Trừ khi Olsot.com đã bố trí chỗ ở thay thế (được Spa xác nhận với Olsot.com), Đơn Vị Spa sẽ nỗ lực hết sức để sắp đặt chỗ ở có chất lượng tương tự hoặc cao cấp hơn với cùng chi phí như Spa đó và khi không có Phòng trống vào thời điểm khách đến nơi, Đơn Vị Spa sẽ:
(a) tìm Spa thay thế thích hợp có tiêu chuẩn tương đương hoặc tốt hơn Spa đang giữ đặt phòng spa đã đảm bảo của Khách;
(b) cung cấp phương tiện vận chuyển miễn phí cho Khách và các thành viên khác có tên trong danh sách đặt phòng spa đã đảm bảo của Khách tới Spa thay thế, và
(c) bồi hoàn, bồi thường cho Olsot.com và/hoặc cho Khách tất cả các chi phí và phí tổn hợp lý (vd: chi phí chỗ ở thay thế, chi phí đi lại, phí điện thoại) do Khách và/hoặc Olsot.com thực hiện, chịu tổn thất, chi trả hoặc phát sinh được gây ra bởi hoặc do quá tải đặt phòng. Bất kỳ khoản tiền nào Olsot.com tính trong trường hợp này phải được trả trong vòng 14 ngày sau khi Spa nhận được hóa đơn.
2.6.2 Spa không được phép hủy bất kỳ yêu cầu đặt phòng spa trực tuyến nào.
2.6.3 Những đặt phòng nào được Khách hủy trước ngày giờ áp dụng thu phí hủy phòng sẽ không bị tính tiền hoa hồng. Các đặt phòng spa bị huỷ sau ngày giờ áp dụng thu phí huỷ phòng sẽ bị tính tiền hoa hồng y theo các điều khoản của Hợp đồng này.
2.7 Đảm bảo bằng Thẻ tín dụng
2.7.1 Lưu cho các đặt phòng spa được thanh toán bằng phương thức Thanh Toán Được Hỗ Trợ (trong trường hợp đó Điều khoản 2.7 này không được áp dụng), việc đảm bảo cho đặt phòng spa sẽ dựa trên các chi tiết thẻ tín dụng do Khách hoặc người có trách nhiệm đặt phòng spa cung cấp. Spa phải luôn luôn chấp nhận khách đảm bảo đặt phòng bằng tất cả các loại thẻ tín dụng chính (bao gồm Master Card, Visa và American Express). Spa có bổn phận xác minh tính hợp lệ của các chi tiết thẻ tín dụng này, của việc uỷ quyền (trước) thẻ tín dụng và giới hạn của thẻ vào ngày Khách đặt đợt lưu trú qua đêm tại Spa. Sau khi nhận yêu cầu đặt phòng spa, Spa sẽ nhanh chóng xác minh và uỷ quyền trước thẻ tín dụng đó. Nếu thẻ tín dụng không có bất kỳ đảm bảo nào, Spa sẽ ngay lập tức thông báo cho Olsot.com và sau đó Olsot.com sẽ yêu cầu Khách đảm bảo đặt phòng spa bằng hình thức thay thế. Nếu Khách không thể hoặc không sẵn lòng thực hiện việc này, Olsot.com có thể hủy đặt phòng spa nếu Spa yêu cầu. Nếu thẻ tín dụng (hoặc hình thức đảm bảo khác từ Khách) không có hiệu lực và không hợp lệ vì bất kỳ lý do gì, Spa sẽ chịu mọi rủi ro và trách nhiệm. Những đặt phòng spa do Olsot.com hủy theo khoản 2.7.1 sẽ không bị tính Tiền hoa hồng.
2.7.2 Spa muốn thanh toán từ thẻ tín dụng trước ngày khách nhận phòng phải đảm bảo rằng điều kiện thanh toán trước (gồm các hạn chế dành cho giá (đặc biệt), điều khoản và điều kiện của hoặc liên quan tới khoản thanh toán trước này) được giải thích rõ ràng trong thông tin cung cấp cho Khách trước khi đặt phòng spa và có bao gồm trong mục Thông tin Spa.
2.7.3 Spa sẽ chịu trách nhiệm thu từ Khách chi phí cho đợt lưu trú đã ở, phí vắng mặt hoặc cho hủy phòng có thu phí (gồm cả các loại Thuế hiện hành mà Spa phải chịu trách nhiệm pháp lý và nộp cho các cơ quan thuế có liên quan). Thẻ tín dụng sẽ bị trừ phí như cùng loại tiền tệ đã nêu trong đặt phòng spa của Khách. Trong trường hợp không thực hiện được điều đó, Spa có thể trừ phí trong thẻ tín dụng của Khách bằng loại tiền tệ khác với tỷ giá xác đáng và hợp lý.
2.7.4 Trong trường hợp Spa chỉ nhận thanh toán bằng hình thức tiền mặt, Olsot.com sẽ không cung cấp cho Spa chi tiết thẻ tín dụng nào (gọi là "Spa Chỉ Nhận Tiền Mặt" hoặc "COA (Cash Only Accommodation)") để đảm bảo cho đặt phòng của khách.
2.8 Bảo mật Dữ liệu, Tin nhắn và Sử dụng
Spa này hiểu và đồng ý rằng Hướng dẫn Bảo mật Dữ liệu, Tin nhắn và Sử dụng của Olsot.com được áp dụng và tạo thành một phần không tách rời của Thỏa thuận này. Hướng dẫn Bảo mật Dữ liệu, Tin nhắn và Sử dụng của Olsot.com được nêu trong Phụ lục 1.
2.9 Tiếp thị trực tiếp tới Khách
Spa đồng ý không đặc biệt nhắm vào các Khách đã có được qua Olsot.com trong các chương trình khuyến mãi tiếp thị trực tuyến hoặc ngoại tuyến, hay qua thư được người nhận cho phép hoặc không cho phép.
2.10 Sự Kiện Bất Khả Kháng
Trong trường hợp xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Spa sẽ không thu (và sẽ trả lại (nếu thích hợp)) bất kỳ chi phí, phí tổn, hoặc khoản tiền khác (kể cả tiền phòng (dạng không hoàn lại) hoặc phí vắng mặt, phí (thay đổi) đặt phòng hoặc phí huỷ phòng) từ những Khách bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng khi (i) có bất kỳ yêu cầu huỷ hoặc thay đổi đặt phòng nào do Khách thực hiện, hoặc (ii) phần đặt phòng vẫn chưa được sử dụng do xảy ra Sự kiện Bất khả kháng. Trong trường hợp có hoài nghi hợp lý và chính đáng, Spa có thể yêu cầu Khách cung cấp chứng cứ hợp lý về nguyên nhân-hệ quả giữa Sự kiện Bất khả kháng đó và việc huỷ đặt phòng, vắng mặt hoặc thay đổi đặt phòng (và cung cấp cho Olsot.com bản sao của chứng cứ đó, khi được yêu cầu). Để Olsot.com ghi nhận bất kỳ yêu cầu huỷ đặt phòng, vắng mặt hoặc thay đổi đặt phòng nào do xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Spa cần thông báo cho Olsot.com trong vòng 2 ngày làm việc sau (a) ngày trả phòng theo lịch của đặt phòng vắng mặt hoặc bị huỷ đó, hoặc (b) khi Khách trả phòng, số ngày thật sự lưu trú. Olsot.com sẽ không thu tiền hoa hồng trong trường hợp đặt phòng vắng mặt hay bị huỷ đó đã được đăng ký hoặc tiền hoa hồng của phần đặt phòng không được Khách sử dụng do xảy ra Sự kiện Bất khả kháng.
3. GIẤY PHÉP
3.1 Bằng văn bản này, Spa trao cho Olsot.com quyền và giấy phép không độc quyền, không có bản quyền và mang tính toàn cầu (hoặc các giấy phép phụ nếu có):
(a) để sử dụng, sản xuất lại, thuê sản xuất lại, phân phối, cấp phép phụ, truyền đạt và tạo ra bằng bất kỳ phương pháp nào và trưng bày những yếu tố đã được đồng ý trong Quyền Sở hữu Tài sản Trí tuệ của Spa theo Hợp đồng này cho Olsot.com và cũng là thứ cần thiết để Olsot.com thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này;
(b) để sử dụng, sản xuất lại, thuê sản xuất lại, phân phối, cấp phép phụ, trưng bày và sử dụng (bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc công khai thực hiện, sửa đổi, điều chỉnh, truyền đạt, sản xuất lại, sao chép và đưa ra công chúng dưới bất kỳ hình thức nào) Thông tin Spa.
3.2 Olsot.com có thể cấp phép lại, tạo ra, tiết lộ và cung cấp Thông tin Spa (gồm cả Quyền Sở hữu Tài sản Trí tuệ có liên quan) cùng những ưu đãi đặc biệt do Spa đưa ra trên các Kênh, cũng như toàn bộ quyền và giấy phép khác như vậy được nêu trong Hợp đồng này thông qua hoặc hợp tác với (các trang web, ứng dụng, công cụ hoặc phương tiện của) các công ty con và/ hoặc bên thứ ba ("Các Kênh của Bên thứ ba").
3.3 Trong bất kỳ trường hợp nào Olsot.com cũng không thay mặt cho Các trang web của Bên thứ ba chịu trách nhiệm pháp lý trước Spa vì bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào. Biện pháp khắc phục duy nhất của Spa về Các trang web của Bên thứ ba là (i) yêu cầu Olsot.com (chỉ có quyền chứ không có nghĩa vụ) làm mất khả năng hoạt động và ngừng kết nối tới Trang web của Bên thứ ba, hoặc (ii) chấm dứt Hợp đồng này, theo các điều khoản của Hợp đồng này.
4. THỨ HẠNG, ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH, TIẾP THỊ VÀ PHƯƠNG THỨC (ĐẠI LÝ) THANH TOÁN ĐƯỢC HỖ TRỢ
4.1 Thứ hạng
4.1.1 Thứ tự mà theo đó Đơn Vị Spa được liệt kê trên các Kênh ("Thứ hạng") được xác định một cách tự động và đơn phương bởi Olsot.com. Thứ hạng dựa trên và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn là phần trăm hoa hồng mà Spa (sẽ) thanh toán, số phòng trống tối thiểu được công bố bởi Đơn Vị Spa, số đặt phòng spa liên quan đến số khách ghé thăm trang Spa tương ứng trên kênh ("Tỷ lệ chuyến đổi"), số lượng Spa đã nhận, tỷ lệ hủy phòng, điểm đánh giá của Khách, lịch sử phục vụ khách trước đây, số lượng và dạng khiếu nại từ Khách cùng báo cáo thanh toán đúng hạn của Spa.
4.1.2 Spa có khả năng tác động thứ hạng của chính mình bằng cách thay đổi phần trăm hoa hồng và tình trạng phòng còn trống vào những thời điểm nhất định, cũng như liên tục cải thiện các yếu tố khác. Spa không được khiếu kiện chống lại Olsot.com liên quan tới Xếp hạng của Spa; hệ thống Xếp hạng được tự động hoá. Hệ thống Xếp hạng tự động hóa (như được định nghĩa sau đây) sử dụng việc thanh toán đúng hạn như là một yếu tố quyết định, do vậy thanh toán trễ hạn sẽ dẫn đến việc sụt giảm Thứ hạng.
4.2 Đánh giá của khách
4.2.1 Những khách đã từng trú tại Spa sẽ được Olsot.com hỏi để đưa ra nhận xét về đợt sử dụng dịch vụ của họ tại Spa và cho điểm một số khía cạnh cụ thể khi ở spa.
4.2.2 Olsot.com bảo lưu quyền đăng tải những nhận xét và điểm số này lên các Kênh. Spa chấp nhận rằng Olsot.com là nhà phân phối (không có nghĩa vụ phải xác minh) và không phải là người viết ra những nhận xét đó.
4.2.3 Olsot.com cam kết sẽ nỗ lực hết mình để giám sát và duyệt qua các đánh giá của Khách để không có thông tin khiêu dâm hoặc đề cập đến tên cá nhân cụ thể. Olsot.com bảo lưu quyền được từ chối, chỉnh sửa hoặc loại bỏ những đánh giá không phù hợp nếu những nhận xét đó có tính khiêu dâm hoặc nhắc đến tên cá nhân.
4.2.4 Olsot.com sẽ không tham gia bất kỳ việc thảo luận, đàm phán hoặc thư từ qua lại với Spa liên quan tới (nội dung hoặc hệ quả của việc công bố hoặc phân phối) đánh giá của Khách.
4.2.5 Olsot.com không có và khước từ mọi trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về nội dung và hệ quả của (việc công bố hoặc phân phối) bất kỳ nhận xét hay đánh giá nào, dưới bất kỳ hình thức nào.
4.2.6 Các đánh giá của khách thuộc quyền sử dụng độc quyền của Olsot.com và có thể được Olsot.com đăng trên các kênh bất cứ lúc nào. Olsot.com độc quyền giữ quyền sở hữu của tất cả các quyền, tư cách và lợi ích trong và đối với (tất cả quyền sở hữu tài sản trí tuệ) đánh giá của khách và Đơn Vị Spa không được phép (một cách trực tiếp hay gián tiếp) xuất bản, tiếp thị, quảng cáo, sao chép, xóa bỏ, tạo đường dẫn (liên kết/ liên kết sâu), tích hợp, thu thập, kết hợp, chia sẻ hoặc sử dụng đánh giá của khách mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Olsot.com.
4.3 Tiếp thị (trực tuyến) và quảng cáo dạng PPC
4.3.1 Olsot.com được quyền quảng bá cho Spa bằng cách dùng (các) tên của Spa khi tiếp thị trực tuyến, gồm tiếp thị qua email và/hoặc quảng cáo trả tiền trên mỗi lần nhấp chuột (PPC). Olsot.com thực hiện các chiến dịch tiếp thị trực tuyến bằng chính chi phí và theo chủ ý riêng của mình.
4.3.2 Spa cần biết các phương thức làm việc bằng các công cụ tìm kiếm, như mạng liên kết nội dung và xếp hạng của các URL. Olsot.com đồng ý rằng nếu Spa biết được hành vi của các Kênh của Bên thứ ba đã vi phạm Quyền Sở hữu Tài sản Trí tuệ của Spa, thì Spa sẽ thông báo cho Olsot.com bằng văn bản về chi tiết của vi phạm đó và Olsot.com sẽ sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lý để đảm bảo rằng bên thứ ba có liên quan sẽ phải thực hiện các bước để đền bù cho những vi phạm đó.
4.3.3 Spa đồng ý không sử dụng, hiển thị, thu lợi từ, bao gồm, tận dụng, tham khảo hoặc đặc biệt nhắm trực tiếp đến nhãn hiệu/logo Olsot.com (bao gồm tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc dấu hiệu bản sắc tương tự khác hoặc nguồn gốc) thông qua việc mua các từ khóa có sử dụng Quyền Sở hữu Tài sản Trí tuệ của Olsot.com, vì mục đích so sánh giá hay bất kỳ mục đích nào khác (cho dù trên nền tảng Spa hoặc bất kỳ nền tảng, hệ thống hoặc công cụ của bên thứ ba hay ở nơi khác), trừ khi được Olsot.com chấp thuận bằng văn bản. Spa sẽ không (trực tiếp hay gián tiếp) dùng hoặc tạo bất kỳ quảng cáo (tính tiền theo click chuột) trên công cụ (meta) tìm kiếm, nơi mà quảng cáo sẽ chuyển và liên kết đến trang đích tương ứng của Spa trên các Nền tảng Spa được quảng cáo, quảng bá và/hoặc bao gồm (không được quảng cáo 2 lần (no double serving))..
4.4 Thanh Toán Được Hỗ Trợ
4.4.1 Spa đồng ý và thừa nhận rằng Olsot.com sẽ có thể (luôn luôn, với tư cách là một đại lý) bất cứ lúc nào, trong một số quốc gia và đối với một số spa nhất định - tạo điều kiện thực hiện một số phương thức thanh toán cho khoản thanh toán trước toàn bộ hoặc một phần Giá Phòng (như được định nghĩa bên dưới) mà Khách trả cho Spa mà theo đó thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc hình thức thanh toán online nào khác (nếu có) có thể được thực hiện và xử lý qua kênh thanh toán của Đơn Vị Xử Lý Thanh Toán cho và trên danh nghĩa của Spa (bằng phương tiện thanh toán toàn bộ và cuối cùng khoản tiền đó) (gọi là "Thanh Toán Được Hỗ Trợ"). Olsot.com có thể yêu cầu bên thứ 3 hỗ trợ và xử lý thanh toán bất cứ lúc nào (gọi là "Đơn Vị Xử Lý Thanh Toán"). Dịch vụ Thanh Toán Được Hỗ Trợ được cung cấp hoàn toàn miễn phí.
4.4.2 Spa đồng ý và thừa nhận rằng đối với mỗi đặt phòng spa, tổng số tiền tương ứng của đặt phòng spa đó (bao gồm mọi khoản thuế, phí, phụ phí, phụ thu phát sinh hoặc bao gồm trong quá trình đặt phòng spa theo như những gì Spa báo với Olsot.com (trừ khi Olsot.com nêu khác đi)) sẽ được thu và xử lý bởi Đơn Vị Xử Lý Thanh Toán (số tiền tương ứng đó sau đây được gọi là "Giá Phòng"), tuân thủ theo chính sách thanh toán đang được áp dụng tại Spa cho đặt phòng spa tương ứng đó và được thể hiện trên Kênh.
4.4.3 Spa đồng ý và thừa nhận rằng bất cứ lúc nào Olsot.com cũng có thể sử dụng dịch vụ Phương Thức Thanh Toán Được Hỗ Trợ (bao gồm các hình thức thanh toán (trực tuyến) khác như thẻ tín dụng ảo) cho (i) các khoản thanh toán (trước toàn bộ/một phần) Giá Phòng mà Khách trả cho Spa thông qua Đơn Vị Xử Lý Thanh Toán trong đợt thanh toán cuối cùng của khoản đó và (ii) việc giải quyết thanh toán và thanh toán (a) Hoa Hồng đến hạn hoặc còn nợ bằng cách bù trừ Hoa Hồng đến hạn và còn nợ cho các đặt phòng spa đã được thanh toán theo Điều khoản 4.4 và (b) các khoản tiền khác mà Spa còn nợ Olsot.com với tổng số tiền của tất cả Giá Phòng được Đơn Vị Xử Lý Thanh Toán xử lý bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp số tiền không đủ để thanh toán các khoản nợ cho Olsot.com, Olsot.com sẽ có quyền thu khoản tiền thiếu hụt đó bằng phương thức Ghi Nợ Trực Tiếp (nếu có), bù trừ vào khoản tiền Đặt Cọc (nếu có) hoặc Spa sẽ phải thanh toán khoản thiếu hụt cho tài khoản ngân hàng chỉ định bởi Olsot.com ngay sau khi có yêu cầu thanh toán đầu tiên. Olsot.com có quyền sử dụng dịch vụ Phương Thức Thanh Toán Được Hỗ Trợ để thanh toán hoặc bù trừ Hoa Hồng còn nợ Olsot.com.
4.4.4 Spa đồng ý và thừa nhận rằng Spa - luôn luôn – chịu trách nhiệm trong việc thu, báo cáo, nộp, khấu trừ và thanh toán cho cơ quan (thuế) tương ứng (nếu có) khoản Thuế, (phụ) phí, phí bổ sung, chi phí trên Giá Phòng (bao gồm Thuế, (phụ) phí, phí bổ sung, và các khoản tiền khác không bao gồm trong Giá Phòng) và nộp, khấu trừ và thanh toán (nếu có) khoản Thuế trên Hoa Hồng, cho cơ quan thuế địa phương. Trừ khi Olsot.com có nêu rõ một số khoản Thuế, chi phí, lệ phí, phí bổ sung (ví dụ: tiền bữa sáng) hoặc chi phí khác không được bao gồm trong Giá Phòng (gọi là “Yếu Tố Chưa Bao Gồm”), Spa sẽ không được tính thêm tiền của Khách, yêu cầu Khách thanh toán hoặc thu bất cứ khoản tiền nào từ Khách mà không được bao gồm trong Giá Phòng (để dành cho Yếu Tố Chưa Bao Gồm (nếu có)).
4.4.5 Để chuyển khoản tiền đã thu tương ứng (sau khi trừ và bù trừ (nếu có) số tiền Hoa Hồng đến hạn và còn nợ (nếu được phép), chi phí, lệ phí và các khoản tiền khác phải trả cho Olsot.com) (gọi là “Khoản Tiền Ròng”)), Đơn Vị Spa sẽ cung cấp cho Olsot.com chi tiết ngân hàng tương ứng để nhận khoản tiền đó, hoặc sẽ được cung cấp thẻ tín dụng ảo (gọi là “Thẻ Ảo”) để nhận số tiền tương ứng đó. Thẻ Ảo có thể được ủy quyền hoặc thu tiền vào ngày đặt phòng spa. Đối với các khoản thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: Olsot.com hoặc Dịch Vụ Xử Lý Thanh Toán sẽ chuyển Khoản Tiền Ròng cho Đơn vị Spa trong vòng 14 ngày từ ngày cuối cùng của tháng Khách trả phòng. Spa thừa nhận rằng khoản thanh toán đầu tiên sẽ chỉ được thực hiện sau khi đặt phòng spa đầu tiên có khách đến nghỉ. Olsot.com có thể sẽ ngưng thanh toán bất cứ lúc nào mà không cần báo trước nếu phát hiện vi phạm các điều khoản hợp đồng hoặc gian lận (thẻ tín dụng) (cáo buộc hoặc nghi ngờ). Spa chấp nhận và thừa nhận rằng do sự biến động của tỷ giá hối đoái và chi phí/ lệ phí của ngân hàng, công ty thẻ tín dụng hoặc các đơn vị trung gian khác (cho việc thu, xử lý và thanh toán các khoản tiền liên quan), có thể sẽ có sự khác nhau giữa Giá Phòng (như được Spa tải lên hệ thống), số tiền thu được và số tiền trả cho Spa Spa sẽ phải chịu rủi ro chuyển đổi tiền tệ và chi phí/ lệ phí mà Đơn Vị Xử Lý Thanh Toán, công ty thẻ tín dụng và ngân hàng thu cho việc thu, chuyển, xử lý, thanh toán và chuyển đổi Giá Phòng. Số tiền mà Đơn Vị Xử Lý Thanh Toán hay bất cứ bên thứ 3 nào giữ cho và thay mặt Spa sẽ không được tính lợi suất. Số tiền tương ứng trên Thẻ Ảo sẽ có sẵn cho Spa thu trong thời gian 6 tháng tính từ ngày trả phòng của khách.
4.4.6 Trong trường hợp Spa (bị cáo buộc) có hành vi gian dối hoặc nếu Olsot.com được yêu cầu bởi được luật pháp, lệnh tòa án, yêu cầu hoặc lệnh của (bán) chính quyền, quyết định của trọng tài (hoặc các phán quyết tương tự), trát hầu tòa hoặc chính sách hủy đặt phòng spa yêu cầu phải hoàn trả, một phần hoặc toàn bộ Giá Phòng (hoặc trong trường hợp hợp lý và công bằng khác), Olsot.com có quyền yêu cầu Spa hoàn lại số tiền đã trả (lại) cho Khách đó, mà Đơn Vị Spa đã nhận (trong vòng 14 ngày tính từ ngày Olsot.com yêu cầu thanh toán).
4.4.7 Trong trường hợp Đơn Vị Spa đồng ý hoàn trả một phần hoặc toàn bộ Giá Phòng loại không-hoàn-tiền đã thanh toán (hoặc một phần nào đó), Olsot.com sẽ được quyền thay mặt Spa thanh toán số tiền tương ứng đã trả cho Khách bằng các khoản tiền mà Đơn Vị Xử Lý Thanh Toán đã thu hoặc - nếu Đơn Vị Spa yêu cầu và Olsot.com chấp thuận - số tiền tương ứng sẽ được thanh toán và chuyển cho Olsot.com trong vòng 14 ngày kể từ ngày Olsot.com chấp thuận và Olsot.com sẽ chuyển số tiền tương ứng cho Khách trong thời gian sớm nhất, xét từ quan điểm tổ chức và kỹ thuật, tính từ thời điểm sự việc có hiệu lực pháp lý và Olsot.com sẽ không thu tiền hoa hồng từ Spa đối với khoản tiền hoàn đó.
4.4.8 Trong trường hợp Vắng mặt hoặc hủy đặt phòng spa, Olsot.com sẽ được quyền thu tiền hoa hồng dựa trên số tiền giá phòng tương ứng đã thu và đã chuyển cho Đơn Vị Spa. Trong trường hợp Quá tải đặt phòng spa, Tiền hoa hồng sẽ được tính dựa theo Điều khoản 2.3.2.
4.4.9 Đơn Vị Spa sẽ chỉ xuất hóa đơn cho Khách về toàn bộ số tiền đặt phòng spa (và cung cấp hóa đơn cho Khách đó khi họ yêu cầu) (bao gồm hoặc cộng với tất cả các khoản Thuế, phụ phí và lệ phí nếu có (như được quy định bởi luật pháp áp dụng)). Đơn Vị Spa sẽ không xuất hóa đơn (hoặc gửi hóa đơn đến) Olsot.com cho đặt phòng spa hoặc kỳ nghỉ của khách. Không có điều khoản nào trong Hợp Đồng này cho biết hoặc ám chỉ rằng Olsot.com hành động hoặc đóng vai trò là người sở hữu tài khoản ngân hàng trong hóa đơn (merchant of record) hoặc là người bán (lại) phòng.
5. ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO
5.1 Đơn Vị Spa đại diện và đảm bảo cho Olsot.com rằng trong thời hạn của Hợp đồng này:
(i) Đơn Vị Spa nắm mọi quyền, sức mạnh và thẩm quyền cần thiết để sử dụng, điều hành, sở hữu (nếu có), cấp phép (phụ) và để Olsot.com đưa (a) spa tương ứng, và (b) Quyền Sở hữu Tài sản Trí tuệ lên các Kênh như được nêu hoặc nhắc đến trong mục Thông tin Spa có trên các Kênh;
(ii) Đơn Vị Spa nắm giữ và tuân theo toàn bộ các giấy phép, giấy đăng ký và những ủy quyền, đăng ký và yêu cầu khác của chính phủ, cần thiết trong việc xúc tiến, thực hiện và tiếp tục việc hoạt động và kinh doanh, và đưa Spa có mặt trên các Kênh để đặt phòng spa (bao gồm đối với các kỳ nghỉ ngắn)
(iii) giá phòng được quảng cáo trên các Kênh ứng với giá tốt nhất có sẵn cho đợt lưu trú tương đương tại Spa thích hợp và Khách không thể có được giá tốt hơn khi trực tiếp đặt phòng spa với Spa hoặc thông qua bên (thứ ba) khác hay qua trung gian hoặc kênh khác.
(iv) Đơn vị Spa (vì mục đích đảm bảo bao gồm cả người điều hành và chủ sở hữu spa) cũng như các Giám đốc và chủ sở hữu ((hưởng lợi) trực tiếp, gián tiếp và sau cùng) (và những giám đốc của họ) không được, dưới bất kỳ hình thức nào, liên kết, là một phần của, dính líu đến hoặc có liên quan đến hoặc nằm dưới sự điều khiển, quản lý hay thuộc quyền sở hữu của:
(a) Khủng bố hoặc các tổ chức khủng bố;
(b) Các bên tham gia/ cá nhân (i) thuộc nhóm công dân/ tổ chức đặc biệt hoặc bị chặn, hoặc (ii) đang bị cấm vận thương mại, kinh tế hay tài chính.
(c) Các bên tham gia/ cá nhân có tội rửa tiền, hối lộ, gian lận hoặc tham nhũng.
Đơn Vị Spa cần phải ngay lập tức thông báo với Olsot.com nếu vi phạm nội dung Điều khoản 5.1 này.
5.2 Mỗi Bên đại diện và đảm bảo cho Bên kia rằng trong thời hạn của Hợp đồng này:
(i) Bên đó có đầy đủ sức mạnh và quyền lực kết hợp để ràng buộc và thi hành các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này;
(ii) Bên đó sẽ thực hiện tất cả những hành động kết hợp theo yêu cầu để ủy quyền tiến hành và thực hiện Hợp đồng này;
(iii) Hợp đồng này có giá trị pháp lý và các nghĩa vụ ràng buộc mỗi Bên theo các điều khoản của Hợp đồng, và
(iv) mỗi Bên phải tuân theo toàn bộ các quy tắc, bộ luật, quy định, nghị định và luật lệ hiện hành của chính phủ từng nước, bang hoặc thành phố mà theo luật đó thì Bên tương ứng phải cộng tác, liên quan tới sản phẩm (được) cung cấp và/hoặc dịch vụ (được) đưa ra bởi Bên đó.
5.3 Trừ trường hợp được nêu khác, nếu không thì theo Hợp đồng này, không Bên nào đại diện hoặc đảm bảo, thể hiện ra hoặc ngụ ý, chủ đề chính của Hợp đồng này và khước từ bằng văn bản này bất kỳ và toàn bộ những đảm bảo ngụ ý, bao gồm tất cả các đảm bảo ẩn ý về khả năng thương mại hoặc phù hợp với 1 mục đích cụ thể liên quan đến chủ đề chính đó.
5.4 Olsot.com khước từ và loại bỏ bất kỳ cũng như toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với Spa về tình trạng gián đoạn, ngừng hoạt động, thời gian treo, ngắt quãng hoặc không tồn tại (tạm thời và/ hoặc một phần) của các Kênh, Dịch vụ và/ hoặc mạng Extranet. Olsot.com cung cấp (và Spa chấp nhận) Dịch Vụ, Kênh và Extranet trên cơ sở "sẵn có" và "như hiện có".
6. BỒI THƯỜNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
6.1 Mỗi Bên ("Bên Bồi Thường") sẽ có trách nhiệm pháp lý liên quan đến, và đền bù, bồi thường cũng như giữ cho Bên kia (hoặc Ban giám đốc, Ban quản lý, nhân viên, các đại lý, công ty thành viên và các thầu phụ của bên kia) ("Bên Được Bồi Thường") tránh khỏi những thiệt hại, mất mát trực tiếp (ngoại trừ việc mất sản phẩm, lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng, mất mát hoặc thiệt hại về uy tín hoặc danh tiếng, mất tiền bồi thường hoặc mọi mất mát và/hoặc thiệt hại do hậu quả, gián tiếp hoặc đặc biệt nào), các trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ, chi phí, yêu cầu bồi thường, yêu cầu bồi thường dưới mọi hình thức, tiền lãi, tiền phạt, phí kiện tụng và chi phí xét xử (bao gồm nhưng không giới hạn là chi phí và phí tổn hợp lý cho luật sư) thực sự được thanh toán, phải chịu hoặc phát sinh bởi Bên Được Bồi Thường do:
(i) việc Bên Bồi Thường vi phạm Hợp đồng này, hoặc
(ii) yêu cầu bồi thường từ bất kỳ bên thứ ba nào dựa trên vi phạm (đã được khẳng định) của Bên Bồi Thường về Quyền Sở hữu Tài sản Trí tuệ của bên thứ ba đó.
6.2 Spa sẽ bồi thường, đền bù đầy đủ và giữ cho Olsot.com (hoặc Ban giám đốc, Ban quản lý, nhân viên, các đại lý, công ty thành viên và các thầu phụ) tránh khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn là chi phí và phí tổn hợp lý cho luật sư), những thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, yêu cầu bồi thường dưới mọi hình thức, tiền lãi, tiền phạt, phí kiện tụng đã được Olsot.com (hoặc Ban giám đốc, Ban quản lý, nhân viên, các đại lý, công ty thành viên và các thầu phụ) thanh toán, phải chịu hoặc phát sinh có liên quan tới:
(i) mọi yêu cầu bồi thường của Khách liên quan đến thông tin không chính xác, sai sót hoặc gây hiểu lầm về Spa trên các Kênh;
(ii) mọi yêu cầu bồi thường của Khách liên quan hoặc dính líu đến đợt lưu nghỉ tại Spa, đặt phòng spa quá tải hoặc về các đặt phòng bị hủy (một phần) hoặc bị sai, hoặc thanh toán kép, hoàn tiền hoặc trả ngược lại tiền trên Giá Phòng;
(iii) trong chừng mực bất kỳ yêu cầu bồi thường nào thuộc dạng hay liên quan đến "Chúng Tôi Khớp Giá" không được dàn xếp giữa Khách và Spa khi Khách trả phòng (bằng việc trả giá thấp hơn), mọi yêu cầu bồi thường của Khách thuộc dạng hay liên quan đến "Chúng Tôi Khớp Giá";
(iv) mọi yêu cầu bồi thường khác của Khách có ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ tới rủi ro và giá trị của Đơn Vị Spa (bao gồm Ban giám đốc, nhân viên, các đại lý, người đại diện và dinh cơ của Spa) (gồm yêu cầu bồi thường liên quan tới tình trạng (thiếu) dịch vụ hoặc sản phẩm do Spa cung cấp) hoặc những yêu cầu bồi thường phát sinh do lỗi sơ suất, lừa gạt, cố tình thực hiện sai, lơ đễnh hoặc vi phạm hợp đồng (gồm cả Đặt phòng spa của Khách) do hoặc ảnh hưởng đến Spa (bao gồm Ban giám đốc, nhân viên, các đại lý, người đại diện và dinh cơ của Spa) liên quan tới Khách hoặc tài sản của Khách, và
(v) tất cả các yêu cầu đòi Olsot.com bồi thường liên quan đến hoặc do lỗi của Đơn Vị Spa trong việc (a) đăng ký một cách đúng đắn với cơ quan thuế liên quan, hoặc (b) thanh toán, thu, nộp hoặc giữ lại phần tiền thuế, lệ phí và (phụ) phí phải nộp hoặc dựa trên những dịch vụ hoặc chi phí khác ở văn bản này trong phạm vi quyền hạn tương ứng (bao gồm việc thanh toán tiền hoa hồng và giá phòng).
6.3 Trừ khi có những tuyên bố khác trong Hợp đồng này, trách nhiệm pháp lý tối đa của một Bên đối với Bên kia khi cộng tất cả các yêu cầu bồi thường lại theo Hợp đồng này trong một năm không vượt quá tổng số tiền hoa hồng đã nhận hoặc đã trả bởi Bên đó trong năm trước đó hoặc 100.000 EUR (tùy theo mức nào cao hơn), trừ trường hợp có lỗi sơ suất, lừa gạt, cố tình thực hiện sai, hoàn toàn lơ đễnh, chủ ý không công bố hoặc dối trá có mục đích do Bên chịu trách nhiệm (nghĩa là Bên Bồi thường), trong những trường hợp đó sẽ không áp dụng giới hạn pháp lý cho bên chịu trách nhiệm. Các bên đồng ý và chấp nhận rằng không có giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trong Khoản 6 sẽ được áp dụng cho bất kỳ khoản bồi thường nào liên quan tới những yêu cầu bồi thường của bên thứ ba (ví dụ: yêu cầu bồi thường của Khách như mô tả trong mục 6.2) hoặc trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba.
6.4 Trong trường hợp có một yêu cầu bồi thường của bên thứ ba, các Bên sẽ hành động một cách thiện chí và nỗ lực thương mại hợp lý để tư vấn, hợp tác và trợ giúp bên kia trong việc bảo vệ và/hoặc giải quyết những yêu cầu bồi thường đó, nghĩa là Bên Bồi thường sẽ chịu trách nhiệm đảm trách một yêu cầu bồi thường và thực hiện việc bảo vệ (với sự tư vấn và đồng thuận của Bên Được Bồi Thường và tuân thủ lợi ích của cả hai Bên), và không Bên nào phải công nhận, nộp bất kỳ giấy tờ nào, chấp th

Các tin khác